T

Stresszmentes légkör, családias környezet

„Érezd magad otthon, kérdezz bátran, tanulj szeretettel”

Híreink


 2023. január 10-ei grafikus tanórák megtartása online 

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

A mai napon csőtörés keletkezett a 8000 Székesfehérvár Pozsonyi út 99. számú
épületben. A problémát elhárították délután, viszont a következő napon, 2023. január 10-én (kedden) további méréseket végeznek a vízvezeték rendszerben, emiatt online oktatásba kerülnek erre az egy napra azok a tanulók, akik kedden a Pozsonyi úti épületben lennének.

A Kertalja utcai, a Palotai utcai és a Farkasvermi utcai épületben a tanítást nem érinti, így zavartalun kerülnek megtartásra a tanórák személyes jelenléttel!

Dátum: Székesfehérvár, 2023. január 09.

Handl Szabolcs (igazgató


Nyílt napok:

- 2022. december 8-án a 8000 Székesfehérvár Pozsonyi út 99. épületben a Művészeti grafikus szakirány érdeklődőknek 10.00-tól.
- 2022. december 8-án a 8000 Székesfehérvár Kertalja utca 11/A épületben Táncos II. szakképesítés 10.00-tól kezdődően.

- 2022. december 9-én a 8000 Székesfehérvár Farkasvermi utca 40. épületben a Művészeti és médiafotográfus szakirány, szórakoztató zenész II. szakképesítés, valamint a gimnáziumi képzés iránt érdeklődőknek.

- 2023. január 25-én a 8000 Székesfehérvár Pozsonyi út 99. épületben Művészeti grafikus szakirány érdeklődőknek 10.00-tól kezdődően.
- 2023. január 25-én a 8000 Székesfehérvár Kertalja utca 11/A épületben Táncos II. szakképesítés 10.00-tól kezdődően.

- 2023. január 26-án a 8000 Székesfehérvár Farkasvermi utca 40. épületben a Művészeti és médiafotográfus szakirány, szórakoztató zenész II. szakképesítés, valamint a gimnáziumi képzés iránt érdeklődőknek.


Felvételi előkészítő - grafika

2023.01.27. 16.00-18.00
2023.02.03. 16.00-18.00
2023.02.10. 16.00-18.00
8000 Székesfehérvár Pozsonyi út 99. épületben


A Magyar Közlöny 158. számában megjelent 368/2022 (IX.29.) Korm. rendeletben (mellékletben csatolva) meghatározottak szerint, iskolánkban is módosul a tanév rendje.

• 2022. október 31-én, hétfőn munkaszüneti nap lesz.
• 2022. november 01-én, kedden Mindenszentek.
• 2022. november 02-án, szerdán tanítás nélküli munkanap lesz.
• 2022. november 03-án, csütörtökön tanítás nélküli munkanap lesz.
• 2022. november 04-én, pénteken tanítás nélküli munkanap lesz.

A fenn megjelölt időpontokban a diákoknak nem kell az intézményben tartózkodniuk.
Az utolsó tanítási nap 2022. október 28-án (pénteken), míg az első tanítási nap 2022. november 07-én (hétfőn) lesz.
Végzős évfolyam (12. évfolyam) diákjainak 2022. október 28-án kerül megrendezésre a szalagavató ünnepség, ezen a napon a tanórák CSAK A 12. ÉVFOLYAM RÉSZÉRE NEM kerülnek megtartásra!

Téli szünet a következők szerint módosul:
„A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdésében
foglaltaktól eltérően a 2022/2023. tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).”

A 2022/2023-as tanév a következő szerint módosul:
2022/2023-as tanév utolsó tanítási napja 2023. június 16.

Dátum: Székesfehérvár, 2022. október 14.

Handl Szabolcs - igazgatóA Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete
a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (4) bekezdésében, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 34. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a tanulónak a 2022/2023. tanítási évben két alkalommal kell legalább hat összefüggő napból álló tanítási szünetet biztosítani.

(2) A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2022/2023. tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).

(3) Az Nkt. 4. § 31. pontjától, az Szkt. 34. § (1) bekezdés b) pontjától, valamint az R. 2. § (2) bekezdésétől eltérően a 2022/2023. tanévben a tanítási év utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek). 
(4) Az R. 7. § (1) bekezdésében meghatározott őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki. Ettől a nemzetiségi
oktatásban részt vevő iskolák sem térhetnek el.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti
.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök


Tankönyosztás:
Kedves Tanulók!
A tankönyvek kiosztása ezeken a napokon lesz:
9.o. augusztus 26, péntek, a következő időpontokban:
9a 9:00-10:00
9b 10:00-11:00
9c 11:00-12:00
9d 12:00-13:00
10.o. augusztus 29, hétfő, a következő időpontokban:
10a 9:00-10:00
10b 10:00-11:00
10c 11:00-12:00
10d 12:00-13:00
11.o. augusztus 30, kedd, a következő időpontokban:
11a 9:00-10:00
11b 10:00-11:00
11c 11:00-12:00
11d 12:00-13:00
12.o. augusztus 31, szerda, a következő időpontokban:
12a 9:00-10:00
12b 10:00-11:00
12c 11:00-12:00
Nyári ügyeleti rend:
Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy 2022. július hótól minden hét hétfőn és szerdán
9:00-13:00 óra között
ügyeletet tartunk a Farkasvermi u. 40. szám alatti székhelyünkön.

Az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV)


Benedek Boglárka - Képző- és iparművészeti ismeretek vizsgatárgyból 8. helyezést ért el


Gömöri Krisztina - Szórakoztatózenész-ismeretek vizsgatárgyból 1. helyezést ért el
Vajk Stefánia Mária - Szórakoztatózenész-ismeretek vizsgatárgyból 2. helyezést ért el
Gömöri Klaudia - Szórakoztatózenész-ismeretek vizsgatárgyból 3. helyezést ért el
Kiss Ramóna - Szórakoztatózenész-ismeretek vizsgatárgyból 4. helyezést ért el
Szakonyi Máté - Szórakoztatózenész-ismeretek vizsgatárgyból 5. helyezést ért el
Repka Boglárka - Szórakoztatózenész-ismeretek vizsgatárgyból 6. helyezést ért el
Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV)
döntőbe jutott tanulóink:

Benedek Boglárka - Képző- és iparművészeti ismeretek
Kugler Gergő - Optikai ismeretek
Péja Barbara - Optikai ismeretek
Vajk Stefánia Mária - Szórakoztatózenész-ismeretek
Gömöri Krisztina - Szórakoztatózenész-ismeretek
Gömöri Klaudia - Szórakoztatózenész-ismeretek
Kiss Ramóna - Szórakoztatózenész-ismeretek
Repka Boglárka - Szórakoztatózenész-ismeretek
Szakonyi Máté - Szórakoztatózenész-ismeretek
A Nemzetstratégiai Hivatal által kiírt országos rajzpályázaton középiskolás kategóriában három díjazott tanulónk a következő kiemelkedő eredményt érte el:
(A megadott témák: "125 éve született Tamási Áron", illetve "100 évvel ezelőtt hunyt el Gárdonyi Géza")

III. díj: Rádai Jázmin: "Tisztelet Gárdonyi Gézának - Egri csillagok" c. művével
(műfaj: montázs saját készítésű portré rajzzal)
Felkészítő tanár: Andor András

Rádai Jázmin: Tisztelet Gárdonyi Gézának - Egri csillagok


 
Különdíj: Molnár Janka: "Tisztelet Tamási Áronnak" c. művével
(műfaj: montázs saját készítésű portrérajzzal)
Felkészítő tanár: Andor András

Rádai Jázmin: Tisztelet Gárdonyi Gézának - Egri csillagok


 Különdíj: Gonda Alexandra: "Ábel a rengetegben" c. művével
(Műfaj: rajz)
Felkészítő tanár: Schrenk Rita Anna  

Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő tanáraiknak!


Steigervald Tímea 10. B osztályos tanulónk Győrben a Kadler Gusztáv Kajak-Kenu Maraton Magyar Bajnokság és Ifjúsági és Felnőtt Európa-bajnoki válogatón, K1 Női Ifjúsági U17-U18 18km-es Döntőn egyesben 13. helyezést ért el. Május 8-án 11.20 kor párosban fog indulni.
Gratulálunk!

Kövess minket!

Instagram

Facebook